Inženýrské sítě

IMG_0709.JPGVýstavby inženýrských sítí

 výstavby, rekonstrukce a přeložky inženýrských sítí

Vodovody

 • výkopy pro rozvody pitné a užitkové vody včetně přípojek
 • přeložky vodovodů

Kanalizace

 • stoky gravitační, tlakové a podtlakové včetně přípojek
 • dešťová a splašková kanalizace
 • rekonstrukce kanalizace
 • drenáže a vsakovací objekty

Plynovody

 • výkopy pro NTL, STL plynovody včetně přípojek

Rozvodné sítě

 • výkopy pro telekomunikační sítě
 • výkopy pro optické a datové sítě
 • Veřejné osvětlení
 • výkopy pro silnoproud
 • výkopy pro slaboproud