O společnosti

Dovolujeme si Vám představit naší společnosti  RPKstavební, s.r.o. a nabídnout Vám naše služby. Je na místě také poznamenat, že máme plnou podporu pana senátora Jaroslava Doubravy, jenž je členem Výboru pro záležitosti Evropské unie a členem Podvýboru pro energetiku a dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a je naším garantem. Osobní dopis pana senátora Vám můžeme předložit k nahlédnutí při našem osobním setkání. 

RPKstavební, s.r.o.

R = rychle
P = precizně
K = kvalitně

Jak již název naší společnosti napovídá, našim hlavním cílem je spokojenost zákazníka s provedením zakázek. Dalším z cílů je i jejich ekonomická výhodnost.

K prioritám naší společnosti patří:

 • silniční stavby
 • rekonstrukce a výstavby vodovodů a kanalizací včetně montáže kanalizačního potrubí
 • zednické práce:  vnitřní úpravy, omítky a ostatní
 • opravy a vybudování parkovacích a komunikačních ploch
 • bourací práce včetně odvozu a likvidace odpadu
 • výkopové práce, VN, NN, provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • flexibilní a rychlý nástup pracovníků k havarijním stavům

Naše firma je schopna zajistit z vlastních personálních zdrojů i úklidové čety a pomocné stavební dělníky, které lze doplnit nebo vyměnit dle profesních požadavků realizované stavby. Pro zabezpečení specifických požadavků prováděných staveb má společnost kvalitní vybavení od drobné mechanizace až po moderní střední a po případě těžkou techniku. Společnost je schopna díky vlastním výrobním kapacitám a technologickému vybavení realizovat "dodávky na klíč", to znamená provádět opravy, rekonstrukce a výstavby nových inženýrských sítí včetně komunikací, chodníků a přilehlých ploch.

 Mezi naše přední investory patří

 • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
 • Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • ÚMČ Brno-Černovice
 • FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 • Dopravní stavby Brno, s.r.o.
 • InfoTel, spol. s r.o.
 • Senergos, a.s.