Realizované stavby

Naše významné realizované zakázky

  • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje - výstavba nového heliportu
  • Ústřední vojenská nemocnice Praha - lokální oprava heliportu na střeše nemocnice
  • Brno, Plotní ulice - rekonstrukce kolejové trati - subdodávka FIRESTA - FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s.
  • Výstavba optické a datové sítě pro Vodafone (zemní a pokládkové práce) po území celé ČR - subdodávka Infotel, s.r.o.
  • Výkopy pro NN a VN Březník, Nový Přerov - subdodávka Senergos, a.s.
  • Veřejné osvětlení Nový Šaldorf - subdodávka DS DUMA, s.r.o.
  • UMČ Brno Černovice - pokládka dlažby chodníků a zastávek, výstavba parkovacích ploch a opravy výtluků