Realizované stavby

Naše významné realizované zakázky

 • UMČ Brno Kohoutovice - stavební práce spočívající v opravě schodišť, chodníků a komunikací 2024. Více zde...
 • UMČ Brno Židenice - oprava havarijního stavu přístupové cesty MŠ Šaumannova 20 - rok 2022. Více zde...
 • UMČ Brno Kohoutovice - dvě parkovací stání, ulice U Velké ceny - rok 2022. Více zde...
 • UMČ Brno Kohoutovice - parkoviště, ulice Bellova, lokalita u vodojemu - rok 2022. Více zde...
 • Metrostav - VMO Tomkovo náměstí - Rokytkova - rekonstrukce vnitřního rozvodu kanalizace v objektu sokolovny, ul. Dukelská - rok 2022 Více zde...
 • UMČ Brno Černovice - pokládka dlažby chodníků a zastávek, výstavba parkovacích ploch a opravy výtluků, kontejnerové stání průběžně v letech 2011-2016
 • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje - výstavba nového heliportu více zde...
 • Ústřední vojenská nemocnice Praha - lokální oprava heliportu na střeše nemocnice
 • Brno, Plotní ulice - rekonstrukce kolejové trati - subdodávka FIRESTA - FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s.
 • Výstavba optické a datové sítě pro Vodafone (zemní a pokládkové práce) po území celé ČR - subdodávka Infotel, s.r.o.
 • Výkopy pro NN a VN Březník, Nový Přerov - subdodávka
 • Veřejné osvětlení Nový Šaldorf - subdodávka